Condicions generals de compra


OBJECTE

Les presents condicions generals regulen la compra de productes per part dels Usuaris a través de la web  www.elrebostdetaradell.cat a PLANAGEL, SL (d'ara endavant EL REBOST DE TARADELL), amb domicili social C. Jaume I El Conqueridor, 14 -08552- Taradell- (Barcelona) , CIF B-62167200, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Volum 32309,Foli92,Full B-206283, Insc. Ia telèfon núm. +34 93 880 04 14, correu electrònic info@elrebostdetaradell.cat

 

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS

Al comprar qualsevol dels nostres productes, el comprador manifesta expressament que ha llegit, entès i accepta sense reserves les condicions generals de compra, així com les condicions particulars que poguessin establir-se.

Totes les condicions generals estaran permanentment a la disposició dels Usuaris amb anterioritat a la contractació i podran ser emmagatzemades i reproduïdes i impreses en la versió vigent a cada moment.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit, reservant-se EL REBOST DE TARADELL el dret de modificar-les unilateralment, sense que això pugui afectar els béns, o promocions que van ser adquirits amb anterioritat a la modificació. Per això és convenient que en cada ocasió que s'accedeixi a la web es comprovin les condicions vigents a cada moment.

El contracte no s'arxivarà i es redactarà en llengua catalana.

 

PROCÈS DE COMPRA

 

Pas 1. Accedeixes a la pàgina detall del producte que vols comprar. Tries la quantitat que en vols i ho afegeixes a la cistella. Repeteixes aquest procés tantes vegades com vulguis.

 

Pas 2. Abans de ‘finalitzar la comanda’, pots eliminar els productes que vulguis o, fins i tot, eliminar-los tots. Si els elimines tots, apareix un missatge que et permet tornar a la botiga i comprar altres productes.

 

Pas 3. Clica  ‘finalitzar comanda’ i introdueix les dades d’identificació que et demana la plataforma: correu electrònic o telèfon, adreça d’enviament (nom i cognoms, adreça completa). Si no omples tots els camps obligatoris, apareix un missatge on t’informa que has d’omplir necessàriament tots els camps per poder avançar en el procés de compra.

 

Pas 4. A continuació, continues amb el PAGAMENT i et demana totes les dades necessàries per fer possible la transacció. Igualment, si no omples tots els camps, t’informa que falta informació per finalitzar el procés de pagament. Concretament, diu: No s'han pogut verificar les dades de pagament. Comprova les dades de la targeta i torna-ho a provar.

A continuació, et demana si l’adreça de facturació és diferent de l’adreça d’enviament. Si ho és, tens la possibilitat d’omplir els camps de la nova adreça. Igualment, t’informa si no omples tots els camps obligatoris.

 

Pas 5. Finalment, acabes el procés clicant ‘PAGA’.

 

MITJANS TÈCNICS PER A CORREGIR ERRORS

Durant el procés de compra i abans de prémer el botó per a procedir al pagament, apareixen diferents finestres de confirmació de les dades que s'introdueixen, de manera que s'impedeix continuar si no es proporcionen totes les dades que en cada cas se sol·liciten. També abans de conducta a la confirmació de la comanda, el client podrà corregir qualsevol error en la introducció de les dades, canviar el contingut del carret de la compra i fins i tot cancel·lar-la íntegrament, podent retrocedir a les pantalles anteriors per a realitzar les rectificacions oportunes.

Abans i després de realitzar la comanda podrà contactar amb nosaltres a través de l'adreça electrònica info@elrebostdetaradell.cat o trucar al telèfon núm. +34 93 880 04 14 indicant l'error sofert amb la finalitat de procedir a la seva correcció.

 

ON SERVIM

Servim  els nostres  productes als domicilis situats  en les següents poblacions de la comarca d’Osona: Taradell, Seva, Santa Eugènia de Berga, Sant Miquel de Balenyà.

Per entregues a altres poblacions, cal que contactin prèviament al mail info@elrebostdetaradell.cat i li indicarem si és possible fer-li l’entrega al domicili interessat i , en el seu cas, les condicions a què està sotmesa.

 

QUÍ POT COMPRAR

Els nostres productes no es venen, subministren ni lliuren a persones menors de 18 anys. S'adverteix expressament que està prohibida la compra i subministrament de begudes alcohòliques a menors de 18 anys.

Per a poder comprar qualsevol dels productes oferts en el nostre lloc web, la persona compradora declara i garanteix que ella mateixa i en el seu cas la persona a qui s’hagin d’entregar els productes  és major de  18 anys.

En el cas que contracti una persona jurídica, la persona que actua en la seva representació declara sota la seva responsabilitat que té poders vigents, reservant-se EL REBOST DE TARADELL el dret a comprovar aquest extrem.

 

COMUNICACIÓ AMB EL CLIENT

Les comunicacions amb el comprador es realitzaran preferiblement a través de correu electrònic i altres mitjans electrònics, inclosa la missatgeria instantània,  per la qual cosa ha de proporcionar les dades actives a cada moment per a aquesta finalitat.

 

CONFIRMACIÓ DE LA COMANDA

Quan rebem la seva comanda, procedirem a confirmar-l'hi per correu electrònic en l'adreça que ens hagi facilitat, en el termini de 24 hores, enviant-li un justificant de recepció que indicarà el número de comanda i contindrà les condicions generals i si escau particulars del contracte.

 

DISPONIBILITAT DE PRODUCTES

En el supòsit que algun producte no estigués disponible, li ho comunicarem al més aviat possible a través de les dades que ens ha proporcionat amb la finalitat que a la seva elecció pugui substituir-lo per un altre o bé rescindir la compra.

 

LLIURAMENT DE COMANDES I DESPESES D'ENVIAMENT

Les comandes es lliuraran en el domicili que ens hagi indicat situat en l'àmbit geogràfic del territori on servim els nostres productes.

Els terminis de lliurament es confirmaran en el moment que s'hagi rebut la comanda i en tot cas com a màxim dins dels 30 dies naturals des de la data en què li haguéssim confirmat, i es  lliurarà en el domicili que ens hagués designat i que necessàriament haurà d'estar dins de l'àrea geogràfica on servim, a no ser que hagi escollit recollir els productes a les nostres instal.lacions.

Tingui en compte que no es lliuraran begudes alcohòliques a menors de 18 anys i podrem exigir-li a tal efecte, que ens ho acrediti a través dels documents oportuns (DNI, NIE, Passaport, entre d’altres).

Tampoc es lliuraran comandes en apartats postals, per la qual cosa ha de tenir en compte aquesta circumstància.

EL REBOST DE TATADELL adoptarà les mesures exigides a un comerciant diligent perquè el lliurament pugui efectuar-se en el temps acordat, si bé no assumeix cap responsabilitat si això no pot realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades siguin falsos, inexactes o incomplets o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l'empresa d'enviaments, assignada per a tal efecte, o per absència del destinatari. En aquests casos, s'entendrà resolt el contracte i ,en el seu cas, li podrem reclamar les despeses de transport i d'enviament derivats del lliurament fallit de la comanda per causes alienes  la nostra voluntat.

Els terminis de lliurament dels productes comprats es confirmaran en el moment que s'hagi rebut la comanda i en tot cas s’entregaran  a les 72 hores des de la data de confirmació, al domicili que ens hagués designat i que necessàriament haurà d'estar dins de l'àrea geogràfica on servim. 

EL REBOST DE TARADELL adoptarà les mesures exigides a un comerciant diligent perquè el lliurament pugui efectuar-se en el temps acordat, si bé no assumeix responsabilitat alguna si això no pot realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades siguin falses, inexactes o incompletes o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes, o per absència del destinatari. En tals casos, s'entendrà resolt el contracte i li podrem reclamar les despeses de transport i d'enviament derivats del lliurament fallit de la comanda per causes alienes a la  nostra voluntat.

En el cas que EL REBOST DE TARADELL no pogués  respectar els horaris previstos, el comprador autoritza a ser informat com més aviat millor, per correu electrònic o per telèfon

Tingui en compte que no es lliuraran begudes alcohòliques a menors de 18 anys i podrem exigir-li a tal efecte, que ens ho acrediti a través dels documents oportuns (DNI, NIE, Passaport, entre d’altres).

No es lliuraran comandes en apartats postals o espais públics, per la qual cosa ha de tenir en compte aquesta circumstància.

Si ho prefereix,  pot recollir la comanda a les nostres instal.lacions, la qual cosa ens ho haurà de comunicar al fer la comanda indicant el dia i hora de recollida. En aquest cas, si recull la comanda una altra persona, haurà de portar còpia del mail de confirmació de la compra feta online.

Si ha optat per recollir la compra a les nostres instal.lacions, assumeix la responsabilitat de fer-ho dins del plaç establert, no fent-se responsable EL REBOST DE TARADELL dels inconvenients, que en cas contrari se li puguin ocasionar. En tot cas la recollida haurà de ser dins de les franges horàries i dies autoritzats per l’obertura de la instal.lació on es farà el lliurament.

No es realitzaran lliuraments de productes els dies no autoritzats pel calendari comercial d'obertura d'establiments en diumenges i festius.

La mera recepció del productes comprats per part d’una tercera persona suposa  l'expressa autorització per part del comprador a aquesta, perquè es faci càrrec de la recepció de la comanda realitzada.

Tant el comprador com la tercera persona que hagués rebut la comanda es comprometen expressament a fer-se càrrec d'aquesta, reservant-nos el dret que hagin d'acreditar i facilitar les seves dades d'identitat, a les finalitats de constància de la recepció, per mitjà d'algun dels documents legals d'identificació en vigor, i, si fos necessari, pel número d'identificació de la comanda.

La comanda es considera lliurada en el moment del seu lliurament al receptor i la signatura de l’albarà de lliurament.

 

PREUS I ALTRES DESPESES

Els preus que s'indiquen respecte a cada producte inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), altres impostos i taxes que puguin gravar-los i les despeses d’enviament. En tot cas, s'expressen en la moneda Euro (€).

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats en el lloc web i aplicats de forma automàtica, als quals s'afegiran si escau, les despeses addicionals i annexos als productes adquirits, que el client hagués consentit, configurant la suma de tots aquests conceptes el total degut de pagament  en l'última fase del mateix.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l'usuari comptarà amb el telèfon d'atenció a clients, telèfon núm. +34 93 880 04 14  o podrà contactar via correu electrònic a l'adreça info@elrebostdetaradell.cat   indicant el número de comanda que li va ser assignat en el correu electrònic de confirmació de la compra.

 

MITJANS DE PAGAMENT I FACTURACIÓ

Podrà pagar les seves comandes a través contra reemborsament quan li entreguem els productes, amb targeta de crèdit i Bizum.

També podrà pagar amb targeta de crèdit a través d'una passarel·la segura de pagament amb certificat PCI.

L'usuari consent expressament que se li expedeixi una factura electrònica en forma pdf podent revocar el consentiment en qualsevol moment enviant un escrit a aquest efecte a info@elrebostdetaradell.cat

 

RESERVA DE DOMINI

EL REBOST DE TARADELL es reserva el domini dels productes lliurats en tant no rebi el complet pagament d'aquests.

En tant no s'hagi satisfet la totalitat del preu, el comprador es compromet a no realitzar cap acte de disposició dels béns i a conservar-los en bon estat, actuant com a dipositari.

 

DRET DE DESISTIMENT

 

  1. Si vostè és consumidor o usuari, té dret a desistir del contracte actual en un termini de catorze dies naturals sense necessitat de justificació, a partir del dia que vostè o un tercer que ens hagués indicat, diferent del transportista, adquireixi la possessió material dels béns sol·licitats. En cas de lliurament de múltiples béns que ens hagués encarregat en la mateixa comanda i lliurats per separat, el dia que vostè o un tercer que ens hagués indicat, diferent del transportista, adquireixi la possessió material de l'últim dels béns.

 

Excepcions al dret de desistiment:

 

.Quan es tracti d'articles que s'hagin obert  després del seu lliurament i no siguin aptes per raons d'higiene o salut.

 

.Quan es tracti de productes que poden deteriorar-se o caducar amb rapidesa

 

.Subministrament de béns que, després d’haver-se entregat i tenint en compte la seva naturalesa, s’hagin barrejat de forma indissociable amb altres béns.

 

.El subministrament de begudes alcohòliques el preu de les quals hagi estat acordat en el moment de celebrar el contracte de venda i que no puguin ser lliurades abans de 30 dies, i el valor real dels quals depengui de fluctuacions del mercat que l'empresari no pugui controlar.

 

  1. Exercici i conseqüències del dret de desistiment

 

  • Abans que venci el termini de desistiment, vostè haurà de comunicar-nos inequívocament la seva decisió de desistir del contracte a PLANAGEL, SL (EL REBOST DE TARADELL) , C. Jaume I El Conqueridor , 14 -08552- Taradell- (Barcelona), info@elrebostdetaradell.cat  A aquest efecte, podrà utilitzar el model formulari de desistiment que li ho proporciona aquí, o bé fer un altre tipus de declaració inequívoca en la qual s'assenyali la seva decisió de desistir del contracte.

 

Per a complir el termini de desistiment serà suficient amb que la comunicació exercint el dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

 

  • Exercit el dret de desistiment dins del termini indicat, abans que hagin transcorregut catorze dies naturals des de la data en què ens hagués informat la decisió de desistir del contracte, procedirem a reemborsar-li tot pagament que haguéssim rebut de vostè a través del mateix mitjà que hagués utilitzat per a pagar la comanda, tret que hi hagi vostè disposat expressament el contrari, no incorrent en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. El reemborsament inclourà, si escau, els costos de lliurament, tret que vostè hagués seleccionat una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari, en aquest cas no reemborsarem els costos addicionals que d'això es derivin.

 

  • Tret que ens oferim a recollir nosaltres mateixos els productes, podrem retenir el reemborsament fins que els hàgim rebut o fins que vostè ens presenti una prova de devolució d'aquests, segons com sigui la condició que es compleixi primer.

 

  • L’informe, que li correspondran a vostè assumir els costos directes de devolució dels productes.

 

2.5  Vostè només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació dels mateixos diferent de la necessària per a establir la seva naturalesa, les seves característiques o el seu funcionament.

 

 

 

Formulari de desistiment:

 

(Només ha d'emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

 

 

– A l'atenció de PLANAGEL,SL amb domicili en C. Jaume I El Conqueridor, -08552- Taradell- (Barcelona)-  telèfon núm. +34 93 880 04 14 , adreça de correu electrònic info@elrebostdetaradell.cat  

 

 – Per la present li comunico/comuniquem (*) que desisteixo del meu/desistim del nostre (*) contracte de venda del següent bé/prestació del següent servei (*)

 

– Demanat el/rebut el (*)

 

– Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

 

– Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

 

– Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si el present formulari es presenta en paper)

 

– Data

 

(*) Ratlli's el que no escaigui.

 

 

 

GARANTIES I DEVOLUCIÓ DE PRODUCTES  EN CAS DE FALTA DE CONFORMITAT

El comprador haurà de comprovar la quantitat i qualitat dels productes comprats quan els rebi, havent de notificar-nos i descriure sense dilació indeguda qualsevol falta de conformitat del producte a info @ elrebostdetaradell.cat .

Si el comprador és un consumidor o usuari:

. Li recordem l'existència de la garantia legal per a béns, responent de les faltes de conformitat dels productes que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament.

No hi haurà lloc a responsabilitat per faltes de conformitat quan el comprador conegués o no hagués pogut amb fonament ignorar en el moment de celebrar el contracte, en cas danys intencionats o per negligència, ús incorrecte o manipulacions indegudes, desgastos per ús, per no seguir les instruccions, etc.

. Quan el producte adquirit fos defectuós, haurà de comunicar-nos-ho en el moment en què va tenir coneixement i com a màxim en el termini de dos mesos, enviant un correu electrònic a info@elrebostdetaradell.cat   indicant els defectes observats.

En tal cas, podrà triar entre la reparació, el reemborsament del preu o la substitució del producte defectuós sempre que sigui possible i proporcionat. Si opta per la substitució i no és conforme el producte, si no ser possible la reparació, podrà optar entre exigir la rebaixa del preu o la resolució del contracte amb la devolució de l'import, tret que una d'aquestes mesures resulti impossible o desproporcionada. Les despeses de devolució seran del nostre càrrec.

. Quan el producte arribés en mal estat a causa del transport, haurà d'indicar-lo en l'albarà del transportista i dins de les 24 hores de la seva recepció comunicar-nos-el per a fer la reclamació oportuna.

. Accions contra el productor i/o fabricant. Segons el que es preveu legalment, també com a consumidor reclamar directament al productor i/o fabricant per a obtenir la restitució o la reparació del bé.

 

QUEIXES I RECLAMACIONS

En el cas que vulgui formular una reclamació, queixa o sol·licitar informació sobre els productes oferts o contractats, poden trucar al telèfon +34 93 880 04 14  o enviar un correu electrònic a info@elrebostdetaradell.cat  

S'informa també que els consumidors i usuaris tenen a la seva disposició fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia que se li enviaran en suport electrònic  prèvia sol·licitud formulada mitjançant correu electrònic a l'adreça abans indicada.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La interpretació i aplicació d'aquestes condicions es regiran per la legislació espanyola.

En cas de conflicte, sense perjudici de sotmetre's al que estableixi imperativament la llei especialment quan el contractant sigui un consumidor o usuari, amb renúncia a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre'ls, les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció dels jutjats de la ciutat de Vic.

©Tots els drets reservats